14 февраля сего года в фойе главного корпуса Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялась книжная ярмарка в рамках Международного дня дарения книг – 14 февраля. Книжная ярмарка была организована студентами-активистами Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ Каратаевым Чынгызом и Уркунбаевым Нуртилеком. Ассортимент книг был довольно широким. В целом была представлена возможность ознакомиться и приобрести книги по таким отраслям, как экономика, бизнес, педагогика, философия, психология, художественная литература, детская литература и т.д. В этот день было успешно реализовано довольно много книг. В эпоху доминирования различных электронных гаджетов такие акции очень нужны. Книги все еще очень важны для нас.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда КИТЕПТЕР ЖАРМАНКЕСИ БОЛУП ӨТТҮ

Үстүбүздөгү жылдын 14-февралында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) башкы имаратынынын фойесинде 14-февраль-Китептерди белекке тартуулоонун эл аралык күнү алкагында китептер жарманкеси ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун активист-студенттери Каратаев Чыңгыз жана Үркүнбаев Нуртилек тарабынан уюштурулду. Жарманкеде сунушталган китептер бир топ тармактарга тиешелүү, алар экономика, ишкердик, педагогика, философия, психология, көркөм адабият, балдар адабияты ж.у.с. тармактар. Бул күнү студенттер жана агай-эжекелер тарабынан көптөгөн китептер сатып алынды. Ар кандай электрондук гаджеттер өкүм сүргөн доордо мындай акциялар абдан керек, анткени китеп окуу дагы биз үчүн абдан маанилүү нерселерден болуш керек.

ЭАУнун Кесиптик билим берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

386 View