В МНУ ПРОВЕЛИ КВН «ТАМАШОУ-2019»

20 ноября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) был проведен конкурс весёлых и находчивых «Тамашоу-2019». Организаторами конкурса выступили Комитет по делам молодежи и Культурно-эстетический центр МНУ. В названном КВНе приняли участие 7 команд из различных подразделений МНУ: Международный Кыргызско-Турецкий институт — «Анкара-Бишкек», Институт непрерывного открытого образования — «МНУ микс», Комитет по делам молодежи — «Моника Беллуччи», Гуманитарно-экономический колледж (1-я сборная) «Торнадо», Международный Кыргызско-Турецкий колледж —  «Миллион», Международный медицинский колледж — «МедKG», Гуманитарно-экономический колледж «Адвокат» (2-я сборная). Конкурс проводился по традиционным частям. Вначале была разминка, где участники конкурса соревновались в своем остроумии, отвечая на шуточные и неоднозначные вопросы членов жюри. Далее были приветствие и домашнее задание – самые интересные части конкурса. В заключительной части конкурса соревновались капитаны команд, изображая различные темы в соответствии с алфавитом. Эта часть также вызвало море эмоций и смеха. Во время подведения итогов лучшие певцы МНУ исполнили популярные эстрадные песни. Призовой фонд был весомым, включая кубок, большие дипломы и денежные призы. Первое место заняла команда «Моника Беллуччи». Стоит отметить, что КВН «Тамашоу-2019» прошел в лучших традициях МНУ и КВН игр.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда “ТАМАШОУ-2019” СЫНАГЫ ӨТКӨРҮЛДҮ

Үстүбүздөгү жылдын 20-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) “Тамашоу-2019” тамашакөйлөр жана амалкөйлөр сынагы өткөрүлдү. Сынакты ЭАУнун Жаштар иштери боюнча комитети жан Маданий-эстетикалык борбору уюштурушкан. Аталган сынакка ЭАУнун бөлүмдөрүнөн 7 команда катышты, алар: Эл аралык Кыргыз-Түрк институту — «Анкара-Бишкек», Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту — «МНУ микс», Жаштар иштери боюнча комитет — «Моника Беллуччи», Гуманитардык-экономикалык колледж (1-курама командасы) «Торнадо», Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжи —  «Миллион», Эл аралык медициналык колледж — «МедKG», Гуманитардык-экономикалык колледж (2-курама командасы) «Адвокат». Сынак мындай иш-чаралар үчүн салттуу бөлүктөр боюнча өткөрүлдү. Башында командаларга көнүктүрүү тартибинде тамашалуу жана бир маанилүү эмес суроолор калыстар тобу тарабынан берилди. Кийинкисинде эң кызыктуу жана тамашалуу бөлүктөрү саламдашуу жана үй тапшырмаларын аткаруулар болду. Соңунда командалардын капитандарынын жарышы болду: капитандар ар кандай темаларда алфавитке ылайык тамашаларын көрсөтүүгө аракет кылышты. Бул бөлүк да бир топ тамаша-күлкүлөрдү жаратты. Калыстар жыйынтык чыгарганча ЭАУнун мыкты ырчылары таанымал эстрадалык ырларды аткарып беришти. Сынактын байгелер фонду да абдан жакшы болду: сынактын кубогу, чоң дипломдор жана акчалай сыйлыктар. Биринчи орунду “Моника Беллуччи” командасы ээледи. Бул ирет да “Тамашоу-2019” сынагы ЭАУнун жана КВН оюндарынын мыкты салттарынын нугунда өткөрүлдү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

842 View