В МНУ состоялось торжество в честь выпускников Международного Кыргызско-Турецкого института имени Турана Язгана и Международного Кыргызско-Турецкого колледжа!

 

25 мая сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Джалал-Абад) состоялось торжество в честь выпускников Международного Кыргызско-Турецкого института имени Турана Язгана (МКТИ) и Международного Кыргызско-Турецкого колледжа (МКТК).  Ректорат МНУ и дирекции названного института и колледжа поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, пожелали им успехов в завтрашней профессиональной деятельности. Вместе с этим, лучшим выпускникам, т.е. отличникам и активистам общественных, культурных и спортивных мероприятий вуза были вручены почетные грамоты, благодарственные письма. В свою очередь родители выпускников и сами выпускники выразили свои благодарности ректорату, профессорско-преподавательскому составу университета за благоприятные условия, за качественные знания и воспитание, за отеческую заботу. После официальной части Культурно-эстетическим центром МНУ был представлен праздничный концерт. В целом торжество прошло в лучших традициях МНУ. Стоит отметить, что Международный Кыргызско-Турецкий институт имени Турана Язгана функционирует при МНУ с 1993 года, первый выпуск состоялся в 1998 году, институт был открыт совместно с Фондом исследования тюркоязычных стран Турецкой Республики «Türk Dünyası» под руководством д.э.н., профессора Турана Язгана, а колледж был открыт в 2015 году, первый выпуск состоялся в 2018 году. Ещё раз поздравляем выпускников МКТИ и МКТК с успешным окончанием обучения и желаем им успехов в профессиональной деятельности!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

______________________________

ЭАУда Туран Язган атындагы Эл аралык университеттин жана Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин бүтүрүүчүлөрүнө арналган салтанат өткөрүлдү!

Үстүбүздөгү жылдын 25-майында К.Ш. Токтомаматов атныдагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) жыйындар залында окуу жайга караштуу Туран Язган атындагы Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун жана Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин бүтүрүүчүлөрүнө арналган салтанат өткөрүлдү. Салтанаттын расмий бөлүгүндө университеттин ректораты жана аты аталган институт менен колледждин дирекциялары бүтүрүүчүлөрдү окуусун ийгиликтүү аяктоосу менен куттуктап, эртеңки кесиптик ишмердигинде ийгиликтерди каалашты. Муну менен бирге, мыкты бүтүрүүчүлөргө, т.а. окуунун мыктыларына жана коомдук, маданий, спорттук иш-чаралардын активисттерине ардак грамоталар, ыраазычылык каттары тапшырылды. Өз кезегинде бүтүрүүчүлөр жана алардын ата-энелери да окуу жайдын ректоратына, профессор-окутуучулар курамына мыкты шарттар, сапаттуу билим жана камкордугу үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Расмий бөлүктөн кийин ЭАУнун Маданий-эстетикалык борбору майрамдык концерт сунуштады. Жалпысынан салтанат ЭАУнун мыкты салттарында өттү. Эскертип кетсек, ЭАУнун Туран Язган атындагы Эл аралык Кыргыз-Түрк институту өз ишмердигин 1993-жылдан бери жүргүзүп, биринчи бүтүрүүчүлөрдү 1998-жылы чыгарган, ал эми колледжи 2015-жылы ишке кирип, алгачкы бүтүрүүчүлөрүн 2018-жылы чыгарган. Бул институт э.и.д., профессор Туран Язгандын жетекчилигиндеги Түркиянын «Türk Dünyası» түрк тилдүү өлкөлөрдү изилдөө фонду менен биргеликте ачылган. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү окуусун ийгиликтүү аякташы менен дагы бир ирет куттуктап, кесиптик ишмердикте ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

 

99 View