В МНУ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ ПРОФЕССОРА Т.Б. БОРУБАЕВА, ПРОВЕЛИ РЕГИОНАЛЬНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

17 декабря сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) торжественно отметили юбилей профессора Таштан Борубаевича Борубаева, а также в рамках юбилейного мероприятия провели региональную научно-практическую конференцию на тему «Педагогика, цифровизация и инновационные технологии». В юбилейных мероприятиях, в работе научно-практической конференции вместе с профессорско-преподавательским составом МНУ приняли участие и представители ряда высших учебных заведений, организаций и учреждений южного региона Кыргызской Республики, в т.ч. ЖАГУ, ОшГУ, КУУ, ОшТУ, ОГПУ, БатГУ, СМУ, Ошского филиала РГСУ. Профессор Т.Б. Борубаев внес значительный личный вклад в развитие отечественной педагогики, в развитие системы высшего профессионального образования южного региона республики. Почти 50 лет он проработал в сфере высшего образования, из них 20 лет в ОшГУ и 28 лет в МНУ. Желаем профессору Таштану Борубаевичу долгих лет жизни, созидательного труда и новых успехов в научно-педагогической деятельности!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда ПРОФЕССОР Т.Б. БӨРҮБАЕВДИН 75-ЖЫЛДЫК МААРЕКЕСИН САЛТАНАТУУ БЕЛГИЛЕШИП, ЧӨЛКӨМДҮК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ  ӨТКӨРҮШТҮ

Үстүбүздөгү жылдын 17-декабрында К.Ш, Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) профессор Таштан Бөрүбаевич Бөрүбаевдин 75-жылдык маарекесин салтанаттуу түрдө белгилешип, маарекелик иш-чаралардын алкагында “Педагогика, санариптештирүү жана жаңы маалыматтык технологиялар” атуу чөлкөмдүк илимий-практикалык конференция өткөрүштү. Маарекелик иш-чараларга жана аталган чөлкөмдүк илимий-практикалык конференцияга ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын түштүк чөлкөмүндөгү бир катар жогорку окуу жайлардын, уюм-мекемелердин өкүлдөрү катышты, алардын ичинде ЖАМУ, ОшМУ, КӨУ, ОМПИ, ОшТУ, БатМУ, ЗЭАУ, РМСУнун Оштогу филиалы. Профессор Т.Б. Бөрүбаев өлкөбүздүн педагогика илиминин, жумуриятыбыздын түштүк чөлкөмүндө жогорку билим берүү тутумунун өнүгүүсүнө е зор салымын кошкон, эмгек сиңирге ишмер, илимпоз, педагог инсан катары таанымал. Ал 50 жылдай эмгек жолун жогорку кесиптик билим берүү тармагына арнап, анын ичинде 20 жыл ОшМУда, 28 жыл ЭАУда иштеп келген. Профессор Таштан Бөрүбаевичке узун өмүр, илимий-педагогикалык ишмердигинде жаратмандыкты, албан-албан ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик билим берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

84 View