Экономика жана ишкердик университетинде Жогорку окуу жайлардын: ЖАМУ, ОшТУ, ОшМСУ УЭПтин окутуучу айымдарынын ортосунда валейбол боюнча достук беттеши болуп өттү.

1- орун, ЖАМУ

2- орун, УЭП

3- орун, ОшТУ

4- орун, ОшМСУ

1349 View