Вести международной On-Line конференции КНУ, МНУ и ЮКТУ

23 марта 2018 года состоялась международная On-Line конференция на тему «Международные и национальные экономические программы как инструмент развития регионов Кыргызской Республики». Организаторами названной конференции выступили Кыргызский Национальный университет им. Жусупа Баласагына, Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (г. Жалал-Абад) и Южно-Китайский Технологический университет. Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов развития регионов Кыргызстана в современных условиях. В работе конференции приняли участие ученые и специалисты Кыргызстана, Китая, Малайзии, Таджикистана, Монголии, Таиланда, Бангладеша, Замбии, Камбоджи, Эфиопии и Лаоса. На конференции был обсужден ряд важных вопросов по теме. Конференция прошла на высоком организационном уровне, были подведены важные итоги.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

КУУнун, ЭАУнун жана ТКТУнун Эл аралык On-Line конференциясынан кабарлар

2018-жылдын 23-мартында “Эл аралык жана улуттук экономикалык программалар Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү аспабы катары” эл аралык On-Line конференциясы өткөрүлдү. Конференцияны Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (Жалал-Абад ш.) жана Түштүк Кытай Технологиялык университети уюштурушту. Конференциянын максаты: азыркы шарттарда Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо. Конференцияга Кыргызстандын, Кытайдын, Малайзиянын, Тажикстандын, Монголиянын, Бангладештин, Замбиянын, Камбоджанын, Эфиопиянын жана Лаостун илимпоздору менен адистери катышты. Конференцияда темасы боюнча бир катар маанилүү маселелер талкууга алынган. Конференция жалпысынан жогорку деңгээлде уюштурулуп, маанилүү жыйынтыктар чыгарылды.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

455 View