2017-жылдын 15-апрелинде Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинде Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасындагы VI чөлкөмдүк предметтик олимпиада өткөрүлдү. Аталган олимпиадага 8 жогорку окуу жайдын студенттери катышуу үчүн катталышы: Ош мамлекеттик университети, Ош технологиялык университети, Ош социалдык университети, Баткен мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык институту, Ош юридикалык институту, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Экономика жана ишкердик университети. Билим сынагына катышкан студенттер бири-бири менен акыл таймашта жаңы тажрыйбага, жаңы досторго ээ болушуп,“Сапаттуу билим-келечекке айкын жол!” ураанын иш жүзүндө тастыктамакчы.

1253 View