Биздин Окутуучулар

 

Ekonomika

Testimonials Awesome RockthemesNet

37761464005809_big

Testimonials Awesome

Үзгүлтүксүз Ачык Билим Берүү Институту

Жогорку квалификациядагы адистерди окутуу жана даярдоо сапатын артыруу, иннова-циялык технологияларды кеңири колдонуу, кредиттик технологияны киргизүү менен автоматташтырылган тутумдарга өтүү максатында Экономика жана ишкердик университетинин курамында Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту (ҮАББИ) 2015-жылдын 12-февралында ректордун №33-буйругунун негизинде түзүлгөн. Директордук милдетке э.и.д., профессор Омрурзаков С.А. дайындалган.

Институттун карамагына Каттоо кеңсеси өткөрүлүп, кеңсе башчысына э.и.к., профессор Н.А.Ормонов дайындалып жана институттун директорунун орун басары макамы ыйгарылган. Кеңсенин иш кагаздарынын жүргүзүлүшүнүн ыкчамдатуу үчүн персоналдык компьютерлер оператору кошумча штаты ачылып Б.К. Адамов дайындалган о.э. каттоо кеңсесинин офис менеджерлери А. Молдобаева, З. Маматайсаева, Э. Кокуева институттун иш кагаздарын алып барат. Институттун карамагында үзгүл-түксүз билим берүү, сырттан окуу бөлүмдөрүн «Каржы жана статистика», «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл», «Экономика, менеджмент, жана укук» жана «Философия жана  жалпы билим берүү сабактары» кафедралары телейт. Кафедраларды илимдин доктор-лору, кандидаттары, профессор, доценттер жана тажрыйбалуу мугалим-практиктер эмгектенишет.

 

Кафедралар

Каржы жана Статистика Кафедрасы
Философия Жалпы Билим Берүү Сабактары Кафедрасы
Бухгалтердик Эсеп, Талдоо жана Көзөмөл Кафедрасы
Экономика, Менеджмент жана Укук Кафедрасы