Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университет Экономикалык журналистиканын эл аралык мектебин ачты!

2017-жылдын 11-декабрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) Окумуштуулар кеңешинин чечими жана ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыковдун буйругу менен  ЭАУда Экономикалык журналистиканын эл аралык мектеби ачылды!

Жалал-Абад шаары экономикалык жактан бир катар багыттар боюнча салыштырмалуу өнүккөн Жалал-Абад областынын борбору, ал эми ЭАУ чейрек кылымдан бери республикабыздын түштүк чөлкөмүндө экономикалык билим берүүнүн жана илимий ойдун борбору болуп келе жаткандыгы коомчулукка кеңири маалым. Ошол себеп менен ЭАУда Экономикалык журналистиканын эл аралык мектеби ачылып, муну менен экономикалык журналистика багытында кесиптик билим алуу көйгөйлөрү чечилмекчи. Аталган мектеп ЭАУнун, Жалал-Абад шаардык мэриясына караштуу Маалымат борборунун теориялык жана практикалык базасында мындан ары максаттуу түрдө экономикалык журналистика боюнча адистерди 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Международный университет в городе Жалал-Абад открыл Международную школу экономической          

Решением Ученого совета и приказом ректора Международного университета в городе Жалал-Абад (МНУ), д.э.н., профессора А.А. Мамасыдыкова 11 декабря 2017 года при МНУ открыта Международная школа экономической журналистики!

Открытие Международной школы экономической журналистики при МНУ, который почти четверть века является центром экономического образования и научной мысли по южному региону позволит успешно решить проблему экономической журналистики. Названная школа будет целенаправленно готовить журналистов по названному направлению, применяя современную теоретическую и практическую базу МНУ, Информационного центра при мэрии г. Жалал-Абад – столицы Жалал-Абадской области, которая по сравнению с другим регионами имеет более диверсифицированную 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

713 View