Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетте профессор-окутуучулар жана кызматкерлер арасындагы спартакиададан кабарлар

Үстүбүздөгү жылдын 22-январында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ)  спорт залында окуу жайдын профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери арасында спартакиаданын салтанаттуу ачылышы болду. Спартакиадага окуу жайдын структуралык бөлүмдөрүнөн 6 команда катталды. ЭАУ ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков спартакиаданын ачылышында бардык катышуучуларына спорттук ийгиликтерди каалап, спорт ден соолук менен бирге жамааттагы ынтымакты, кызматташтыкты да чыңдайт деп өз сөзүндө белгилеп кетти!

ЭАУнун спартакиадасы окуу жайдын түзүлүшүнөн бери өткөрүлүп жаткан салттуу жакшы көрүнүштөрүнөн. ЭАУнун спартакиадасы спорттун төмөнкү түрлөрү боюнча өткөрүлөт: волейбол, баскетбол, стол тенниси, чатыраш, комбинацияланган эстафеталар, гиря көтөрүү, бильярд, аркан тартышуу. Спартакиаданын оюндары бир жумага созулат. Соңунда жеңүүчүлөргө татыктуу сыйлыктар берилет.

Кошумчалап кетүүчү факт: ЭАУнун ректору Абдилбает агай өзү да спартакиаданын активдүү катышуучусу: волейболду жана баскетболду мыкты ойнойт, гиряны көтөрөт, аркан тартышат, чатыраш менен бильярдды да жакшы ойнойт. Спорт жана сергек жашоо жагынан үлгүлүү жетекчи деп ушул кишини даана айтса болот!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Вести спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Международного университета в г. Жалал-Абад

22 января сего года в спортивном зале Международного университета в г. Жалал-Абад (МНУ) состоялось торжественное открытие спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза. На участие в спартакиаде подали заявки 6 команд из структурных подразделений университета. Ректор МНУ, д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыков пожелал всем участникам спартакиады спортивных успехов, крепкого здоровья, а также подчеркнул, что спорт вместе со здоровьем укрепляет дружбу и тесные связи сотрудничества в коллективе!

Спартакиада МНУ – это ежегодное ярчайшее спортивное мероприятие вуза, проводимое со дня создания учебного заведения, и которая уже является старой доброй традицией коллектива. Спартакиада МНУ проводится по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, комбинированные эстафеты, гиревой спорт, бильярд, перетягивание каната. Игры спартакиады будут идти неделю. По окончанию победителей ждут хорошие призы.

Стоит отметить, что ректор МНУ Абдилбает Асанович сам принимает активное участие в играх спартакиады: хорошо играет в волейбол и баскетбол, поднимает гирю, тянет канат, мастер по шахматам и бильярду. Он сам является ярким примером для руководителей, которые поддерживают спорт и здоровый образ жизни!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

533 View