Вести с КВН-фестиваля Международного университета в г. Жалал-Абад«Юмор-2018»

29 марта 2018 года в Международном университете в г. Жалал-Абад (МНУ) состоялся КВН-фестиваль «Юмор-2018» в честь 25-летия со дня создания вуза, а также в честь Всемирного дня смеха – 1 апреля. Это был двойной праздник. Как известно общественности, МНУ был создан 1 апреля 1993 года указом Президента Кыргызской Республики А. Акаева. Вместе с днем рождения университета был достойно отмечен и Всемирный день смеха. В КВН-фестивале участвовали 5 КВН-команд МНУ: «Стар плюс», «Мед KG», «Миллион», «Счастливы вместе», «Анкара-Бишкек». Вместе с КВН-командами выступили лучшие эстрадные певцы МНУ. Двойной праздник был отмечен достойно, красиво и интересно! Понравилось всем: и студентам, и профессорско-преподавательскому составу.

Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетте  “Тамаша-2018” КВН-фестивалы өткөрүлдү

2018-жылдын 29-мартында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) “Тамаша-2018” шайырлар жана амалкөйлөр командаларынын фестивалы өткөрүлдү. Бул фестиваль  ЭАУнун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык маарекесине жана Бүткүл дүйнөлүк күлкү күнү – 1-апрель арналган. Коомчулукка белгилүү болгондой, ЭАУ 1993-жылдын 1-апрелинде Кыргыз Республикасынын Президенти Аскар Акаевдин жарлыгы менен түзүлгөн. Маареке менен бирге күлкү күнү да удаа белгиленип кетти. КВН-фестивалга ЭАУнун 5 командасы катышты, алар: Стар плюс», «МедKG», «Миллион», «Бирге бактылуубуз», «Анкара-Бишкек»командалары. Булар менен бирге ЭАУнун мыкты ырчыларынын концерти да тартууланды. Кош майрам шаңдуу маанайда өткөрүлүп, абдан сонун жана кызыктуу болду! Майрам бардыгына жакты: профессор-окутуучулар курамына жана студенттерге.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

627 View