Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттен мектепке компьютердик техниканын жаңы комплекти

Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) структуралык түзүмүндө эки жыл мурун Ресурстук борбор ачылган. Ресурстук борбор Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында кесиптик багыт берүү, консультация жана окутуу багытында талапкерлер жана студенттер менен өз ишмердигин жүргүзөт. Аталган ишмердиктин нугунда ЭАУнун активдүү шериктештеринин бири Базар-Коргон районунун Арстанбап айылындагы Ооганстан согушунун ардагери, Советтер Союзунун Баатыры Юрий Исламов атындагы №34 мектеп. Үстүбүздөгү жылдын 30-ноябрында ЭИУ ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков аталган мектептин директору Султанов Мырзажан Юлдашевичке компьютердик техниканын жаңы комплектин өз колу менен тапшырды. ЭАУнун Ресурстук борбору айтылган мектептин базасында бүт Арстанбап туристтик аймагы боюнча активдүү кесиптик багыт берүү, окуу-консультациялык иштерди жүргүзөт.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Новый комплект компьютерной техники школе от Международного университета в городе Жалал-Абад

Два года тому назад в составе структурных подразделений Международного университета в городе Жалал-Абад (МНУ) был открыт Ресурсный центр. Названный центр МНУ осуществляет профориентационную работу среди абитуриентов, оказывает учебно-консультационные услуги студентам по южному региону Кыргызской Республики. В рамках этой деятельности добрым партнером МНУ является средняя школа №34 имени ветерана Афганской войны, Героя Советского Союза Юрия Исламова, расположенная в селе Арстанбап Базар-Коргонского района. Ректор МНУ, д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыков 30 ноября сего года лично вручил новый комплект компьютерной техники директору этой школы Султанову Мырзажану Юлдашевичу. Ресурсный центр МНУ на базе названной школы осуществляет активную профориентационную и учебно-консультационную деятельность по всей туристической зоне Арстанбап.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

751 View