Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин студент кызы “Жалал-Абад периси-2018” сынагында I орунду алууга жетишти!

Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Башталгыч класстарда окутуу” адистиги боюнча 3-курсунун студенти Муктарбек кызы Айгерим “Жалал-Абад периси-2018” сулуулар сынагында I орунду алууга жетишти.

I орунга жетишкендигин тастыктаган дипломдо төмөнкүдөй жазылган:

Өзгөчө өнөрү жана маданий деңгээли менен айырмалангандыгы үчүн.

Муктарбек кызы Айгеримге окууда, келечектеги кесиптик ишмердикте албан-албан ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Жаштар иштери боюнча комитети

Студентка Международного университета в г. Жалал-Абад заняла I место на конкурсе красоты «Пери Жалал-Абада – 2018»!

Студентка 3 курса по специальности «Преподавание в начальных классах» Гуманитарно-экономического колледжа Международного университета в г. Жалал-Абад Муктарбек кызы Айгерим заняла I место на конкурсе красоты «Пери Жалал-Абада – 2018».

В дипломе о присуждении I места написано так:

За отличие в особых способностях и высоком культурном уровне.

Желаем Муктарбек кызы Айгерим новых успехов в учебе, будущей профессиональной деятельности и в жизни!

Комитет по делам молодежи МНУ

497 View