Жалал-Абад шаарынын мектептеринин алдыңкы окуучулары, лидерлери мектептеги агай-эжекейлери менен биргеликте Экономика жана ишкердик университетинде конокто.

1298 View