«Enactus Day»

Үстүбүздөгү жылдын 26-октябрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында «Enactus Day» аттуу программасынын презентациясы өткөрүлдү, тактап айтканда, ири эл аралык коммерциялык эмес мүнөздөгү «Enactus» уюмунун ишмердигин тааныштыруу күнү. Аталган уюм бир катар университеттердин студенттеринин башын бириктирип, студент жаштардын арасында бизнес-идеяларды жайылтып, ар кандай өнүктүрүүчү иш-чараларды өткөрүп келет. 

Презентацияны «Enactus-Кыргызстан» программасынын директору Закирова Шайыра Адамовна өткөрүп, ага Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин студенттери, т.а. «ЭАУ-Enactus» командасынын мүчөлөрү, жардам беришти. Презентацияга Жалал-Абаддагы башка жогорку окуу жайлардын студенттери да чакырылган. Муну менен аталган уюмдун ишмердигин илгерилетүү, анын программасын жайылтуу жана анын алкагында жаңы командаларды түзүү максаты жүзөгө ашырылмакчы.

Айтып кетиш керек, Жалал-Абадда «Enactus» программасы боюнча бир эле команда бар, ал «ЭАУ-Enactus» командасы. Презентация абдан жогорку деңгээлде, мазмундуу жана кызыктуу уюштурулган. Презентацияда маданий программа да сунушталды. Презентациянын натыйжасында кийин, биздин оюбузча, аталган программанын алкагында ишмердик жүргүзгөн командаларды саны көбөйүп, жаштар арасында бизнес-идеялар дагы илгерилейт, жайылтылат.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

«Enactus Day»

26 октября сего года в большом актовом зале Международного университета в городе Джалал-Абад (МНУ) состоялось мероприятие «Enactus Day» - День презентации деятельности крупнейшей международной некоммерческой организации «Enactus», которая объединяет студентов различных университетов и в рамках своей деятельности продвигает идеи предпринимательства среди студенческой молодежи, реализует различные программы стажировок. 

Презентацию провела директор программы «Enactus-Кыргызстан» Закирова Шайыра Адамовна. В организации презентации содействали студенты Международного университета в городе Джалал-Абад, которые являются членами команды «Enactus-МНУ». На презентацию также были приглашены студенты других вузов города Джалал-Абад в целях широкого охвата местной студенческой молодежи в рамках проекта и их вовлечения в названную программу. 

Стоит сказать, что в Джалал-Абаде пока существует только одна команда   по программе «Enactus», и эта команда «Enactus-МНУ». Презентация прошла на высоком качественном уровне, программа была насыщенной, была представлена и культурная часть. Надеемся, что теперь число команд программы «Enactus» появятся и в других вузах Джалал-Абада.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1095 View