Жаштар диний экстремизмге жана терроризмге каршы!

Үстүбүздөгү жылдын 24-ноябрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында диний экстремизм жана терроризм боюнча студенттер үчүн ачык сабак уюштурулду. Ачык сабакты ЭАУнун юриспруденция кафедрасы уюштуруп, ага 250 студент катышкан. Ачык сабакка Жалал-Абад шаардык мэриясынын, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Жалал-Абад областы боюнча башкармалыгынын өкүлдөрү катышышты. Ачык сабакта тема боюнча видео-фото материалдар көрсөтүлүп, статистикалык маалыматтар берилип, профессор-окутуучулар курамы, студенттер, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан бир катар баяндамалар жасалды. Ачык сабак учурунда тийиштүү суроолор берилип, жооптор айтылды.

Буга чейин ЭАУнун студенттери аталган тема боюнча дил баяндарды жазып, дубал газеталарын чыгарышкан. Жалпылап айтсак, диний экстремизм жана терроризм боюнча бардык маселелер камтылып, бул багыттагы иш-чаралардын максаты жүзөгө ашырылды – жаштар диний экстремизм жана терроризм эмне экенин билишет, жаштар диний экстремизмге жана терроризмге каршы!

Молодежь против религиозного экстремизма и терроризма!

24 ноября сего года в большом актовом зале Международного университета в г. Жалал-Абад состоялся открытый урок, посвященный теме религиозного экстремизма и терроризма. Открытый урок был организован кафедрой юриспруденции МНУ с вовлечением 250 студентов вуза. В составе приглашенных на открытый урок по названной теме были представители Жалал-Абадского областного управления Государственного комитета по национальной безопасности и мэрии города Жалал-Абад. В процессе открытого урока были показаны соответствующие видео-фото материалы, были представлены статистические данные, прослушаны доклады профессорско-преподавательского состава и студентов МНУ, выступили представители ГКНБ. На открытом уроке шел активный обмен мнениями, задавались вопросы, прозвучали исчерпывающие ответы.

До названного открытого урока в университете была проведена акция по написанию сочинений и эссе на тему религиозного экстремизма и терроризма. Подводя итоги, хотим отметить, что цель названных мероприятий была достигнута – молодежь знает что такое религиозный экстремизм и терроризм, молодежь против религиозного экстремизма и терроризма.

2412 View