Студенты МНУ посетили Жалал-Абадскую областную прокуратуру в рамках акции дня открытых дверей!

 

22 ноября этого года студенты Института непрерывного открытого образования Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) по направлению «Юриспруденция» посетили Жалал-Абадскую областную прокуратуру в рамках акции дня открытых дверей, в ходе которой студенты МНУ ознакомились с общей деятельностью прокуратуры, с ее делопроизводством, структурой, а также с музеем прокуратуры. Экскурсия студентам МНУ очень понравилась, она была полезной в образовательном и профессиональном планах. Дирекция ИНОО МНУ в лице директора, к.и.н., проф. Ж.А. Дуйшеева, кафедра уголовного права, процесса и медиации в лице заведующего, к.ю.н., доц. К.К. Юлдашева, а также студенты МНУ выразили благодарность Жалал-Абадской областной прокуратуре за качественную организацию экскурсии, а также за четкую профессиональную ориентацию и гостеприимство!

 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

________________________________

 

ЭАУ студенттери Жалал-Абад областтык прокуратурасына ачык эшиктер күнү иш-чарасынын алкагында барып келишти!

 

Үстүбүздөгү жылдын 22-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун “Юриспруденция” багыты боюнча студенттери ачык эшиктер күнү иш-чарасынын алкагында Жалал-Абад областтык прокуратурасына экскурсия менен барып келишти. Анын натыйжасында ЭАУ студенттери прокуратуранын жалпы ишмердиги, иш жараянын уюштуруу тартиби, структурасы жана музейи менен таанышып чыгышты. Бул экскурсия ЭАУ студенттер үчүн кесиптик билим, кесиптик даярдык маанисинде абдан пайдалуу жана мазмундуу болду. ЭАУнун ҮАББИ директору, т.и.к., проф. Ж.А. Дүйшеев, кылмыш-жаза укугу, жараяны жана медиация кафедрасынын башчысы, ю.и.к., доц. К.К. Юлдашев, о.э. студенттери Жалал-Абад областтык прокуратурасына аталган экскурсияны, кесиптик багыт берүүнү сапаттуу уюштургандыгы жана меймандостугу үчүн терең ыраазычылыгын билдиришти!

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *