Студенческий отдел кадров

Абдалимова Нургүл Бабединовна

Кызмат орду: Студенттик кадр бөлүмүнүн башчысы

Телефон: +996 772 745929

E-mail: abnurgul@mail.ru

Студенттик кадр бөлүмүнүн милдеттери
Номенклатура дел
Функциональная матрица

Бөлүмдүн кызматкерлери

Жоробаева Самара БаимбетовнаСуденттик кадрлар болумунун адиси
Суеркулова Малика ЧубаковнаСуденттик кадрлар болумунун адиси