Институт непрерывного открытого образования

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

Асилова Зульфия Атамырзаевна

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору

Илимий даражасы: Техника илимдеринин кандидаты.

Илимий наамы: Доцент(20014), ЭАУнун профессору (2019),

E-mail: asilova.zulfiya@mail.ru

Кокуева Эльмира Сатыбалдиевна

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директорунун орун басары

Илимий даражасы: экономика илиминин кандидаты

Илимий наамы: доцент

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту
Каттоо кенсесинин ишмердик милдеттери
Институттун кафедралары

Институттун жамааты

Гаипова Акдана АбдижалиловнаОфис-менеджерE-mailakdana_gaipova@mail.ru
Тел: +996 558 980 798
Токтомаматова Даткайым КурманбековнаОфис-менеджер
Тел: +996 774 500 547