В МНУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

20 сентября этго года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) провели круглый стол на тему «Предпринимательство – движущая сила экономики!», посвященный Дню предпринимателя Кыргызстана, который ежегодно отмечается 20 сентября. Круглый стол был организован кафедрой экономики и экономических исследований Института непрерывного открытого образования, кафедрой экономики, менеджмента и туризма Международного Кыргызско-Турецкого института и кафедрой учетно-финансовых дисциплин Гуманитарно-экономического колледжа МНУ. В круглом столе приняли участие профессорско-преподавательский состав экономических кафедр и студенты по направлению «Экономика». На круглый стол были приглашены заместитель директора Жалал-Абадской ассоциации предпринимателей Ж.С. Момунжанов, руководитель благотворительного фонда «Ак Ниет-Аманат» М.С. Сапарбаев, представитель компании «Sky Way Community» Г.Т. Кадырадиева. В ходе круглого стола были обсужден ряд вопросов по развитию предпринимательства. Многие студенты МНУ проявляют активный интерес к предпринимательской деятельности. Это мероприятие позволило получить много полезной информации по предпринимательской деятельности.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ
____________

ЭАУда ИШКЕРЛЕР КҮНҮ БЕЛГИЛЕНДИ!

Үстүбүздөгү жылдын 20-сентябрында К. Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (МНУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында жыл сайын 20-сентябрда белгиленүүчү Кыргызстандын ишкерлер күнүнө карата “Ишкердик – экономиканын кыймылдаткыч күчү!” аттуу тегерек стол уюштурулду. Тегерек стол ЭАУнун Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун экономика жана экономикалык изилдөөлөр кафедрасы, Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун экономика, менеджмент жана туризм кафедрасы, Гуманитардык-экономикалык колледжинин эсеп-каржы сабактар кафедрасы тарабынан уюштурулган. Тегерек столго жогоруда аталган кафедралардын профессордук-окутуучулар курамы жана “Экономика” багыты боюнча билим алган студенттер катышышты. Тегерек столго Жалал-Абад ишкерлер ассоциациясынын директорунун орун басары Ж.С. Момунжанов, “Ак Ниет–Аманат” кайрымдуулук фондунун жетекчиси М.С. Сапарбаев, «Sky Way Community» ишканасынын өкүлү Г. Т. Кадыралиева чакырылган. Тегерек столдун жүрүшүндө ишкердикти өнүктүрүү боюнча бир катар маселелер талкууланды. ЭАУнун көптөгөн студенттери ишкердикке абдан кызыгышат. Бул иш-чара ишкердик боюнча көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алууга мүмкүндүк берди.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

От redak2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *