ЭАУда ЭНЕ ТИЛДИН ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮ ЖАНА МЕКЕНДИ КОРГООЧУЛАР КҮНҮ МАЙРАМДЫК ТҮРДӨ БЕЛГИЛЕНДИ!

Үстүбүздөгү жылдын 21-февралында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында Эне тилдин эл аралык күнү майрамдык түрдө белгиленди. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз, орус, түрк, өзбек жана англис тилдеринде ырлар ырдалып, көркөм окуулар окулуп, улуттук бийлер жана сахналаштыруулар көрсөтүлдү. Алар менен бирге 23-февраль – Мекенди коргоочулар күнүн утурлап кыргыз, орус, англис тилдеринде аскердик ырлар тартууланды. Ырлар Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде аскер кийимчен аткарылды. Жалпысынан майрамдык концерт бардыгына жагып, университеттин ректораты жана көрүүчүлөр мыкты концерт уюштургандары үчүн мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасына, эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасына, чет тилдер, котормонун теориясы жана тажрыйбасы кафедрасына, Маданий-эстетикалык борборго ыраазычылыктарын билдиришти.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү ж/а коомчулук менен байланыштар кызматы
_______

В МНУ ПРАЗДНИЧНО ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА И ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

21 февраля этого года в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялся праздничный концерт в честь Международного дня родного языка. В ходе праздничного мероприятия были представлены кыргызские, русские, турецкие, узбекские и английские песни, художественные чтения и национальные танцы, театрализованные сценки. Также в канун 23 февраля – Дня защитника Отечества были представлены военные песни на кыргызском, русском и английском языках, исполнители были в военной форме времен Великой Отечественной войны. В целом праздничный концерт всем понравился. Ректорат вуза и зрители выразили благодарность за прекрасную организацию праздничного концерта кафедре государственного и официального языков, кафедре международных отношений и общетеоретических дисциплин, кафедре иностранных языков и, теории и практики перевода, Культурно-эстетическому центру МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

От redak2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *