ЭАУда МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ КҮНҮ САЛТАНАТТУУ БЕЛГИЛЕНДИ!
К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) 23-сентябрь — Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү салтанаттуу түрдө белгиленди. Салтанатты ЭАУнун мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы, философия жана табигый илимдер  кафедрасы, Маданий-эстетикалык борбору уюштурушту. Салтанаттын программасына ылайык куттуктоолор айтылып, тема боюнча видео көрсөтүүлөр берилип, кыргыз тарыхы жана тили боюнча сахналаштыруулар тартууланып, “Манас” дастанынан үзүндүлөр айтылып, кыргыз улуттук фольклорунан ырлар жаңырып, улуттук бийлер көрсөтүлдү, кыргыз жазуучуларынын, акындарынын чыгармаларынан көркөм окуулар окулду. Жалпысынан, ЭАУда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү жылдагыдай жогорку деңгээлде белгиленди.
ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы
__________________
В МНУ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА!
В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) торжественно отметили День государственного языка Кыргызской Республики – 23 сентября. Торжество было организовано кафедрой государственного и официального языков, кафедрой философии и естественнонаучных дисциплин, Культурно-эстетическим центром МНУ. По программе торжества прозвучали поздравления, были представлены видео презентации по теме, показаны театрализованные постановки из истории кыргызского народа и из истории становления кыргызского языка, прозвучали отрывки из эпоса «Манас», прозвучали песни и были показаны танцы из кыргызского фольклора, было представлено художественное чтение произведений кыргызских писателей и поэтов. В целом, День государственного языка Кыргызской Республики в МНУ традиционно прошел на высоком организационном уровне.
Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

От redak2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *