ЭАУга TİKA-ТҮРКИЯНЫН КЫЗМАТТАШТЫК КООРДИНАЦИЯЛЫК АГЕНТТИГИНИН ӨКҮЛДӨРҮ КЕЛИШТИ!

 

Үстүбүздөгү жылдын 6-апрелинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетке (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) TİKA — Түркиянын кызматташтык координациялык агенттигинин өкүлдөрү келишти, алар Орто Азия жана Кавказ бөлүмүнүн башчысы Али Өзгүн Өзтүрк, Бишкектеги кеңсесинин куратору Осман Уста ж.б. TİKA жана ЭАУ кызматташтыгы жемиштүү болуп, окуу жайдын инфраструктурасына көлөмдүү инвестициялар тартылды. TİKA өкүлдөрү ошол инвестициялардын өздөштүрүлүшү менен ордунда таанышышты. ЭАУ ректораты TİKA агенттигине терең ыраазычылык билдирип, кызматташтык мамилелери мындан ары да ийгиликтүү уланат деген ниетин айтты. Кошумчалап кетсек, ЭАУда Эл аралык Кыргыз-Түрк институту жана колледжи бир катар багыттар, адистиктер боюнча адистерди 1993-жылдан бери даярдап келишет.

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

 

 

МНУ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ TİKA-ТУРЕЦКОГО АГЕНТСТВА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ И КООРДИНАЦИИ!

 

6 апреля этого года Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) посетили представители Турецкого агентства по сотрудничеству и координации TİKA: глава отдела по Средней Азии и Кавказу Али Озгюн Озтюрк, координатор Бишкекского офиса Осман Уста и др. Сотрудничество МНУ и TİKA было очень плодотворным. Названное агентство привлекло в инфраструктуру МНУ объёмные инвестиции и теперь ознакомилось с их освоением на месте. Ректорат МНУ был глубоко признателен агентству TİKA и выразил надежды на дальнейшее успешное сотрудничество. Стоит отметить, что в МНУ с 1993 года функционируют Международный Кыргызско-Турецкий институт и колледж, которые готовят специалистов с высшем и средним профессиональным образованием по ряду направлений и специальностей.

 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

От redak2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *