Культурно-эстетический центр

К.Ш. ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ

МАДАНИЙ-ЭСТЕТИКАЛЫК БОРБОР

 

               

 

 

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин

Маданий-эстетикалык борборуна караштуу ийримдердин

ИШ ТАРТИБИ

  • 2022-2023-окуу жылына -

Ийримдин аталышы

 

Жетекчиси

Иш мөөнөтү

1.

Улуттук жана эстрадалык

бийлер ийрими

М.А. Гайымов, М.А. Абдуллаев

Шейшемби

 

2.

Ырдоо жана сахналык

чеберчилик

М.А. Гайымов, М.А. Абдуллаев

Шаршемби

 

3.

Улуттук жана эстрадалык

аспаптар ийрими

М.А. Гайымов, М.А. Абдуллаев

Жума

 

 

Маданий-эстетикалык борбордун директору                      М.А. Гайымов

Фото