ЭАУнун китепканасына Кыргыз Республикасынын элдик акыны Алымбек Надырбековдун адабий чыгармалары белекке берилди!

 

Үстүбүздөгү жылдын 23-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад шаары) Борбордук китепканасына Кыргыз Республикасынын элдик акыны, Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын эмгек сиңирген кызматкери жана эмгек сиңирген рационализатору Надырбек Алымбековдун адабий чыгармаларынын 12 томдук топтому, ошондой эле Курандын кыргыз тилиндеги 2 томдук котормосу жана башкар китептери белекке берилип, окуу жайдын окутуучуларынын жана студенттеринин назарына сунушталды. Белектерди анын шакирти, кыргыз фольклору боюнча адис Астра Жусуева алып келди. Надырбек аганын чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз!

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү & коомчулук менен байланыштар кызматы

_____________

 

Библиотеке МНУ были переданы в дар литературные произведения народного поэта Кыргызской Республики Алымбека Надырбекова!

 

23 ноября текущего года К.Ш. Центральной библиотеке Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (ЭАУ, г. Жалал-Абад) были переданы в дар 12-томный сборник литературных произведений народного поэта Кыргызской Республики, заслуженного работника промышленности и рационализатора Кыргызской Республики Надырбека Алымбекова, а также 2-томный перевод Корана на кыргызский язык и другие книги. Подарки привезла почитатель его таланта, специалист по кыргызскому фольклору Астра Жусуева. Желаем Надырбеку Алымбекову новых творческих успехов!

 

Служба по профориентации и связям с общественностью МНУ

От redak2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *