ЭАУнун Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 75 жылдыгына карата иш-чаралары жөнүндө

 

Үстүбүздүн жылдын 7-декабрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) “Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 75 жылдыгы, анын азыркы абалы жана келечеги” темасында тегерек стол өткөрүлдү. Тегерек столго ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы жана студенттери, укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү, анын ичинде Жалал-Абад областынын Прокуратурасынын кызматкерлери, Акыйкатчынын өкүлү, Ички иштер башкармалыгынын, Юстиция башкармалыгынын, Пробация бөлүмүнүн кызматкерлери. Тегерек столдун жүрүшүндө адам укуктарын коргоонун актуалдуу маселелери каралып, тематикалык видео роликтер, слайддар көрсөтүлдү. Иш-чараны ЭАУнун юридикалык кафедралары уюштурушкан. Өзгөчө ыраазычылык ю.и.к., доц. К.К. Юлдашевге жана ага окутуучу Э.О. Кулуевга.

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү & коомчулук  менен байланыштар кызматы

______

 

О мероприятиях  МНУ в честь 75-летия Всеобщей Декларации прав человека

 

7 декабря этого года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) провели круглый стол на тему «75-летие Всеобщей Декларации прав человека, ее современное состояние и перспективы». В круглом столе приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ, представители правоохранительных и правозащитных учреждений, в т.ч. представитель Омбудсмена, сотрудники Прокуратуры, Управления внутренних дел, Управления юстиции, Отдела пробации Жалал-Абадской области. В ходе круглого стола были рассмотрены актуальные вопросы защиты прав человека. Также были показаны тематические видео ролики и слайды. Организаторами мероприятия выступили юридические кафедры МНУ. Особая благодарность к.ю.н., доц. К.К. Юлдашеву и старшему преподавателю Э.О. Кулуевой.

 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

От redak2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *