Месяц: Август 2023

ЭАУ МАГИСТРАНТЫНЫН СПОРТТУК ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ | О спортивных успехах магистранта МНУ

ЭАУ МАГИСТРАНТЫНЫН СПОРТТУК ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ   К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) «Юриспруденция» багыты боюнча магистранты Нурадин Рустамбек уулу Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарында 2023-жылдын 19-31-августунда өткөрүлгөн Университеттик…